Vodny Luc Graniti, s.r.o.

Projekt EÚ: Nový vodný lúč v roku 2015

Naša spoločnosť využíva všetky dostupné prostriedky v snahe napredovať a odovzdávať zákazníkom kvalitné výrobky na najmodernejších strojoch. V roku 2013 nám bol schválený projekt EÚ, po náročnom procese verejného obstarávania nastala realizácia projektu v období 10/2014 – 01/2015, kedy sme osadili najmodernejší komerčne využívaný vodný lúč na Slovensku – stroj na opracovanie hrán a manipulačný žeriav s prísavkami.

 

Projekt EU